ล๊อกอินเข้าสู่ระบบ 
 รหัสบัญชี
 รหัสผ่าน
วิทยาเขต
  หน้าแรก
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
แก้ไขปัญหาการป้อนข้อมูลวันที่
 ปัจจุบันบราวเซอร์ต่างๆได้ปรับปรุงเป็นเวอร์ชันใหม่ๆซึ่งการแสดงผลของหน้าเว็บเดิม (เว็บที่สร้างไว้นานแล้ว) อาจผิดเพี้ยนไปจากบราวเซอร์เดิมๆ ตัวอย่าง การป้อนวันที่ จะไม่แสดงหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมาให้เลือกวันที่

ขณะนี้ ได้แก้ไขเว็บให้สามารถใช้งานได้กับบราวเซอร์ IE เวอร์ชันใหม่ๆแล้ว แต่สำหรับบราวเซอร์ Google Chrome หรือ Mozilla Firefox จะต้องติดตั้งใช้งานผ่าน IE tab plugin

เว็บนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ IE7 และ IE8
 ประกาศโดย พิชญ์ วิมุกตะลพ : 16 ธันวาคม 2556 
การขอปรับปรุงข้อมูลหลักสูตร ครั้งใหม่
 หลักสูตรปรับปรุงที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ระบบได้ปรับปรุงรายการวันที่สภาฯอนุมัติและอายุของหลักสูตร ของตารางข้อมูลเมนูหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ หากหลักสูตรใดมีการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ให้เริ่มต้นด้วยการ บันทึกปรับปรุงข้อมูลหลักสูตร และลงทะเบียน จากเมนู หลักสูตรปรับปรุง และ ปรับปรุงข้อมูลหลักสูตร
 ประกาศโดย กองบริการการศึกษา : 24 มกราคม 2554 
เมนูเปิดหลักสูตรใหม่ การแก้ไขข้อมูลหลักสูตร ใช้งานได้แล้ว
 การใช้งานของ เมนู -> เปิดหลักสูตรใหม่ -> แก้ไขข้อมูลหลักสูตร สามารถใช้งานได้แล้ว โดยเจ้าหน้าที่ที่ดูแลข้อมูลของ วิทยาเขตและหน่วยงานระบบคณะ หากมีผู้ดูแลหลายคนสามารถแก้ไขข้อมูลแทนกันได้
 ประกาศโดย พิชญ์ วิมุกตะลพ : 1 พฤศจิกายน 2553 
ไฟล์ PowerPoint ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ [ปรับปรุงใหม่]
 ไฟล์ PowerPoint ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบการใช้งาน เรื่อง การนำข้อมูลเข้าและติดตามสถานภาพการเสนอขอเปิดและปรับปรุงหลักสูตร โดยนายพิชญ์ วิมุกตะลพ วันที่ 28 ตุลาคม 2553 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ KU KIT2 อาคารศูนย์เรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ *** ฉบับสมบูรณ์จะปรับปรุงขึ้นเว็บให้ใหม่ในวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2553
 ประกาศโดย พิชญ์ วิมุกตะลพ : 1 พฤศจิกายน 2553 
 ข้อมูลที่ควรทราบ 
 แสดงความคิดเห็น 
 รบกวนเพิ่มชื่อผู้ประสานงานของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร คือ นางสาวประภาพรรณ์ แสงดาว (เจ้าหน้าที่ประสานงานเรื่องหลักสูตรของคณะ) รหัส fnappd@ku.csc.ac.th เนื่องจากต้องการคีย์ข้อมูลหลักสุตรปรับปรุงในระบบค่ะ ขอความอนุเคราะห์ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
   เรียน ผู้รับผิดชอบในการนำเข้าข้อมูลหลักสูตรทุกคณะ           กองบริการการศึกษาขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูล วันที่รับเข้า-ส่งออกจากคณะ ให้ครบถ้วนด้วยค่ะ เนื่องจาก หน่วยงานอื่นจะไม่สามารถกรอกข้อมูลต่อจากคณะได้ตั้งแต่กองบริการการศึกษา จนถึงระดับสภามหาวิทยาลัย (ข้อสังเกตขั้นตอนอยู่ที่คณะ และมีเครื่องหมายลบ แสดงว่ายังไม่ระบุวันที่ในส่วนของคณะ) ขอบคุณในความร่วมมือค่ะ    
 รบกวนเพิ่มเติมข้อมูลภาควิชาตั้งใหม่ของคณะมนุษยศาสตร์ด้วยค่ะ คือ ภาควิชาภาษาตะวันออกซึ่งเพิ่งตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม 2555 เพราะหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออกไม่สามารถคลิกชื่อภาควิชาได้เพราะข้อมูลระบบยังไม่อัพเดท ขอบคุณค่ะ 
 ต้องการขอเพิ่มรายชื่อผู้บันทึกข้อมูลของคณะเกษตร กำแพงแสน คือ อ.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ agrsrsn@ku.ac.th ขอความกรุณาด้วยค่ะ
 เรียน ผู้รับผิดชอบนำเข้าข้อมูลหลักสูตรทุกท่าน           กองบริการการศึกษาขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูล วันที่รับเข้า-ส่งออกจากคณะ ให้ครบถ้วนด้วยค่ะ เนื่องจาก หน่วยงานอื่นจะไม่สามารถกรอกข้อมูลต่อจากคณะได้ (ข้อสังเกตขั้นตอนอยู่ที่คณะ และมีเครื่องหมายลบ แสดงว่ายังไม่ระบุวันที่ในส่วนขอคณะ) ขอบคุณในความร่วมมือค่ะ    
 เกี่ยวกับเรา 
 การออกแบบเว็บเพจ
    เว็บเพจนี้ออกแบบพัฒนาบนเบราเซอร์ Internet Explorer และจอภาพที่มีความละเอียด 1024x768 พิกเซล สำหรับเบราเซอร์อื่น เช่น Mozilla Firefox และ Google Chrome เป็นต้น สามารถเปิดใช้งานได้ แต่บางหน้าจออาจทำงานผิดปกติ
 ติดต่อ-สอบถาม :
    - งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา
      โทรศัพท์ 0 2942 8167-8 ภายใน 4905,4926-7
 การเยี่ยมชม (ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2552)
- จำนวนการเปิดเพจ (Hits) ครั้ง
- การล๊อกอินเข้าสู่ระบบ ครั้ง

 เวอร์ชัน 2.2 (27 ตุลาคม 2553) พัฒนาโดย ฝ่ายสารสนเทศ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. โทร. 0-2562-0951-5
 เวลาประมวลผล 0.010967969894409 วินาที